STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116566 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 971/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
18/12/2021

116567 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2293A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT Còn hiệu lực
27/12/2021

116568 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-34 PL-TTDV Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI Còn hiệu lực
30/12/2021

116569 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
04/01/2022

116570 Xịt họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4082-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN KENFA VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022