STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116571 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ASIA 01:2022/PL-ASIA Còn hiệu lực
19/01/2022

116572 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 01:2022/PL-DVL Còn hiệu lực
27/01/2022

116573 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE 01:2022/PL-SNF Còn hiệu lực
28/01/2022

116574 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN XỊT HỌNG Còn hiệu lực
14/02/2022

116575 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM 01:2022/PL-HATAPHAR Còn hiệu lực
21/02/2022