STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116576 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM GIA THUẬN 01/2022/PL-GT Còn hiệu lực
22/02/2022

116577 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM 01/2022/PL-ECOPHAR Còn hiệu lực
27/02/2022

116578 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HẰNG THU PHARMA 01/2022/PL-HT Còn hiệu lực
23/02/2022

116579 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 01:2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
22/02/2022

116580 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 45-2022/VPC Còn hiệu lực
24/02/2022