STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116581 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KEIKO 01/2022/PL-KEIKO Còn hiệu lực
24/02/2022

116582 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM I’RUBY 01/2022/PL-IRUBY Còn hiệu lực
28/02/2022

116583 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM 01/2022/PL- MEDUPHARM Còn hiệu lực
28/02/2022

116584 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 01/2022/PL-EUROVIT Đã thu hồi
28/02/2022

116585 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC THÀNH ĐÔ 01/2022/PL-TĐ Còn hiệu lực
01/03/2022