STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116586 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 01/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
03/03/2022

116587 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH SANG 01/2022/PL-SC Còn hiệu lực
08/03/2022

116588 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO BILAPHACO 05/VBPL/2022 Còn hiệu lực
10/03/2022

116589 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO 01/2022/SHC-VBPL Còn hiệu lực
11/03/2022

116590 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM VINA 02/2022/PL- VINA Còn hiệu lực
16/03/2022