STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116591 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA 01/2022/VBPL-AZF Còn hiệu lực
16/03/2022

116592 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 02/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

116593 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU 01/2022/PL-MINHCHAU Còn hiệu lực
21/03/2022

116594 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VIỆT - VIETCARE 01/2022/PL-VIETCARE Còn hiệu lực
21/03/2022

116595 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM DƯỢC XANH 02/2022/PL-TDX Còn hiệu lực
23/03/2022