STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116596 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH HUY 01/2022/PL-BMH Còn hiệu lực
23/03/2022

116597 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROBIN GROUP 02/2022/PL-ROBIN Còn hiệu lực
28/03/2022

116598 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DP HOÀNG KHANG HEALTHCARE 01/2022/PL-HOANGKHANG Còn hiệu lực
25/03/2022

116599 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DP DNA HEALTHCARE 01/2022/PL-DNA Còn hiệu lực
28/03/2022

116600 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MINH MEDICAL 01/2022/PL-TUEMINH Còn hiệu lực
31/03/2022