STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116606 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2494A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

116607 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ASTAR PHARMA 01/2022/PL-ASTAR Còn hiệu lực
16/05/2022

116608 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 02/2022/PL-HUTA Còn hiệu lực
17/05/2022

116609 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 01/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022

116610 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 02/BPL-VIMEDCO Còn hiệu lực
29/06/2022