STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116616 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

116617 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 01/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

116618 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 02/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
11/10/2022

116619 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MOONPHAR 01/2022/PL-MOON Còn hiệu lực
18/10/2022

116620 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 02/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022