STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116621 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 02/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
11/11/2022

116622 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
05/01/2023

116623 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 03/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023

116624 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV&XNK HOÀNG HẢI PHÁT 01/VBPL-HHP/2023 Còn hiệu lực
02/02/2023

116625 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TMDV&XNK HOÀNG HẢI PHÁT 01/VBPL-HHP/2023 Còn hiệu lực
02/02/2023