STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116626 Xịt Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM 01/2023/PL-VINPHA Còn hiệu lực
08/02/2023

116627 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ONEGROUP 0123/VBPL/OG Còn hiệu lực
07/03/2023

116628 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SOUTHPRO PHARMA 01/2023/PL-MN Còn hiệu lực
13/03/2023

116629 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO AN SINH STAR 01/2023/PL-BAS Còn hiệu lực
15/03/2023

116630 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIGPHARMA 01/2023/PL-BIGP Còn hiệu lực
17/03/2023