STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116631 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP 01/2023/PL-HT Còn hiệu lực
03/04/2023

116632 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 03/2023/PL-SAM Còn hiệu lực
09/05/2023

116633 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 03/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

116634 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 06/2022/PLA-FOXS-USA Còn hiệu lực
26/05/2023

116635 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÁP 02/2023/PL-DPP Còn hiệu lực
29/05/2023