STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116636 Xịt họng TTBYT Loại A CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU XANH ĐỒNG NAI 01/2023/PL-DLXĐN Còn hiệu lực
07/07/2023

116637 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CD PHARMA VIỆT NAM 01/VBPL-CDP/23 Còn hiệu lực
04/08/2023

116638 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 06/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
08/08/2023

116639 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 01/VBPL-DHĐ/2022 Còn hiệu lực
10/08/2023

116640 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BANACO VIỆT NAM 01/2023/CBA-BANACO Còn hiệu lực
08/09/2023