STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116656 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM 03/2024/NTT Còn hiệu lực
18/03/2024

116657 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM 04/2024/NTT Còn hiệu lực
16/04/2024

116658 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM 01/2024/BPL-HATAPHAR Còn hiệu lực
23/04/2024

116659 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

116660 Xịt họng NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020