STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116661 Xịt họng NANO BẠC KID’S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

116662 Xịt họng Codimax SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

116663 Xịt họng Cordihen SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

116664 Xịt họng XUYÊN TÂM LIÊN API PHARMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API Còn hiệu lực
30/07/2021

116665 XỊT HỌNG - MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOUSES GROUP 01/VBPL-HG/2023 Còn hiệu lực
02/02/2023