STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116666 XỊT HỌNG 360 VI MI HO TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/04/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

116667 Xịt họng AMBROVIR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 650/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC Còn hiệu lực
01/09/2021

116668 Xịt họng ANDComax SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

116669 XỊT HỌNG ÁNH DƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 566/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
06/08/2021

116670 XỊT HỌNG ANZ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 01.01/2022/VP-PHARM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/07/2023