STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116676 XỊT HỌNG CEPOXINE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0221/210000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao ABIPHA Còn hiệu lực
28/04/2021

116677 XỊT HỌNG COVEND TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 1-22/3700683163/CBPL-TBYT Đã thu hồi
10/03/2022

116678 XỊT HỌNG COVEND TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 1-22/3700683163/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

116679 XỊT HỌNG CRB PHARM TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/06/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

116680 Xịt họng CTTSORE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/05/2021