STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116706 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021411B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA Còn hiệu lực
11/09/2021

116707 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
15/09/2021

116708 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 680/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO Còn hiệu lực
17/09/2021

116709 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 696/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAVASCO Còn hiệu lực
20/09/2021

116710 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 699/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021