STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116716 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 864/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH UK PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

116717 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-35 PL-TTDV CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREENLIFE Còn hiệu lực
30/12/2021

116718 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIMAP Còn hiệu lực
11/01/2022

116719 Xịt Họng Keo Ong TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 04:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
18/02/2022

116720 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2022/PL-NT Còn hiệu lực
25/02/2022