STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116726 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE 01/2022/CBA- MEDCARE Còn hiệu lực
03/03/2022

116727 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO 01/2022/PL-VN Còn hiệu lực
04/07/2022

116728 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SABINA 01/2022/PL- SABINA Còn hiệu lực
04/03/2022

116729 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 03/2022/PL-UP Còn hiệu lực
08/03/2022

116730 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM STANA VIỆT NAM 01/2022/PL-STANA Còn hiệu lực
08/03/2022