STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116741 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 180722/BoneCement/PL-HA Còn hiệu lực
18/08/2023

116742 Xi măng sinh học ngoại khoa có cản quang kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018591 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/08/2019

116743 Xi măng sinh học Spinefix TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020182/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
28/12/2020

116744 Xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0408PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Còn hiệu lực
28/07/2020

116745 Xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG 02-2023/MG Còn hiệu lực
21/03/2023