STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116746 Xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống và bộ dụng cụ chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2110/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ Còn hiệu lực
19/02/2021

116747 Xi măng sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 418PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
11/02/2020

116748 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181965/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021

116749 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181966/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021

116750 Xi măng sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181967/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
22/11/2021