STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116751 Xi măng tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210868/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

116752 Xi măng tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230427/SD/BPL Còn hiệu lực
04/05/2023

116753 Xi măng tạo hình thân đốt sống Tripod-Fix có cốt nâng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200650 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
19/11/2020

116754 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01041018 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiết bị Y tế Đại Dương Còn hiệu lực
22/08/2019

116755 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2890A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022