STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116786 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC MEDICARE 01/2024/PL-MEDICARE Còn hiệu lực
26/02/2024

116787 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 04-2024/PL-SMB Còn hiệu lực
04/03/2024

116788 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA 01/PL-CTA/24 Còn hiệu lực
06/03/2024

116789 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM 03/2024/NTT Đã thu hồi
18/03/2024

116790 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NTT VIỆT NAM 03/2024/NTT Còn hiệu lực
18/03/2024