STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116791 Xịt Họng Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTA GREEN 01/2022/PL-DELTA Còn hiệu lực
26/02/2022

116792 Xịt Họng Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC DELTA GREEN 01/2022/PL-DELTA Còn hiệu lực
28/02/2022

116793 XỊT HỌNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAGAN PHARMA 01/2022/PL-LAGAN Còn hiệu lực
13/03/2022

116794 Xịt họng thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI TGT 01/2024/PL-TGT Còn hiệu lực
03/01/2024

116795 XỊT HỌNG THẢO MỘC NAM DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 01/2022 Còn hiệu lực
05/01/2024