STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116796 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM 01/2024/BPL-HATAPHAR Còn hiệu lực
23/04/2024

116797 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

116798 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO 01:2024/ PL- BACHTHAO Còn hiệu lực
22/05/2024

116799 Xịt họng NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

116800 Xịt họng NANO BẠC KID’S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020