STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116806 XỊT HỌNG ÁNH DƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 566/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
06/08/2021

116807 XỊT HỌNG ANZ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 01.01/2022/VP-PHARM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/07/2023

116808 XỊT HỌNG BABY GOLA® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 01/2023/PL- BIOMEDICO Còn hiệu lực
11/09/2023

116809 Xịt họng BD FERM BIO - SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 29/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

116810 Xịt họng BDFerm Bio-Spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 694/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Nhật Hàn Còn hiệu lực
20/09/2021