STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116836 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 01/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
21/03/2024

116837 XỊT LẠNH GIẢM ĐAU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 04/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
22/03/2024

116838 Xịt lạnh WariActiv® N TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỨC VIỆT Còn hiệu lực
13/01/2021

116839 XỊT MASSAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM DACO 01/2024/PL-DACO Còn hiệu lực
15/05/2024

116840 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021