STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116851 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 700/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

116852 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 719/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE Còn hiệu lực
29/09/2021

116853 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH MỸ Còn hiệu lực
30/09/2021

116854 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 730/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC GIA Còn hiệu lực
10/11/2021

116855 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2203A/2021/180000028/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
15/11/2021