STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116876 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 03/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023

116877 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 01/2023/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
21/07/2023

116878 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3C 01/2023/PL-3C Còn hiệu lực
01/08/2023

116879 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIMAP 01/2023/PL-MEDIP Còn hiệu lực
05/09/2023

116880 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TECHMED GROUP 02/2023/PL-TECHMED Còn hiệu lực
08/09/2023