STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116886 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GWEN 05/2023/PL-GWEN Còn hiệu lực
10/11/2023

116887 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2023/PL-NT Đã thu hồi
01/12/2023

116888 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2023/PL-NT Còn hiệu lực
01/12/2023

116889 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC VINPHARCO 01/2023/PL-VINPHARCO Còn hiệu lực
11/01/2024

116890 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 01/2024/BPL-KIMIKO Còn hiệu lực
28/03/2024