STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116891 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 01/2022/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
28/11/2022

116892 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 02/2022/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
28/11/2022

116893 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ARIS 01/2022/PL-ARIS Còn hiệu lực
21/12/2022

116894 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 01/2022/PL-DPHN Còn hiệu lực
29/12/2022

116895 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 04/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023