STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116896 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN 02/2022/PL-TC Còn hiệu lực
20/04/2022

116897 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 05/2022/PL-BIBITA Còn hiệu lực
28/04/2022

116898 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 02/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

116899 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 03/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

116900 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 01/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
31/05/2022