STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116901 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH 02/2022/PL-QX Còn hiệu lực
20/06/2022

116902 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG 04/2022/PL-PH Còn hiệu lực
20/06/2022

116903 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

116904 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

116905 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA 01/2022/PL-DPAU Còn hiệu lực
05/08/2022