STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116906 Xịt họng lá hen TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC NAM CỔ TRUYỀN DÂN TỘC DAO 01/2022/PL-QL Còn hiệu lực
28/12/2022

116907 XỊT HỌNG MỘC LINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 544/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH Còn hiệu lực
04/08/2021

116908 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

116909 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

116910 Xịt họng NANO Ag+ CÚC TÍM XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH CƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
10/11/2021