STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116911 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 01/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

116912 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 05/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
24/07/2023

116913 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 02/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
28/07/2023

116914 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 01/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023

116915 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 01/VBPL-DHĐ/2022 Còn hiệu lực
10/08/2023