STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116926 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2023/PL-TLD Còn hiệu lực
20/11/2023

116927 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 01:2023/ PL- FAMAX Còn hiệu lực
21/11/2023

116928 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

116929 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH 01/2023/PL-TM Còn hiệu lực
29/11/2023

116930 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 03/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
30/11/2023