STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116946 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Nano bạc HQ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1243/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

116947 Xịt họng xuyên tâm liên OPC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 574.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Còn hiệu lực
22/11/2021

116948 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN Pluzz TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 471/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

116949 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Roxtech TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25321/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương/ Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

116950 XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN TUỆ MINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 474/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
21/07/2021