STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116951 Xịt họng Xuyên Tâm Liên Yên Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1247/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

116952 Xịt họng, mũi, tai Xuyên Tâm Liên Erophar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Còn hiệu lực
03/08/2021

116953 Xịt keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 01/2023/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
27/10/2023

116954 XỊT KHANG HẢI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 110/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG HẢI Còn hiệu lực
24/03/2021

116955 Xịt kháng khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022