STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116956 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 02/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

116957 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 01/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
14/08/2023

116958 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 02/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

116959 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 03/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

116960 XỊT MŨI BYEKUF TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Đã thu hồi
12/04/2022