STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116971 Xịt mũi - họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 543/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Còn hiệu lực
05/08/2021

116972 XỊT MŨI - HỌNG - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
10/09/2021

116973 Xịt Mũi - Xoang Nhất An TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 924/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
16/06/2021

116974 Xịt mũi AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
02/11/2021

116975 Xịt mũi Allergicum MED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX Còn hiệu lực
10/08/2019