STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116976 Xịt miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-16S PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
01/12/2021

116977 XỊT MIỆNG - HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC SAO MAI 01/VBPL/SM Còn hiệu lực
20/09/2023

116978 XỊT MIỆNG HỌNG THẢO MỘC TÂM HOA SEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 874/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

116979 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1895 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

116980 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 276/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM A-M Còn hiệu lực
03/06/2021