STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117021 Vòng đeo tay theo dõi nhiệt độ bệnh nhân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Hoa Thịnh Phú Còn hiệu lực
02/07/2019

117022 Vòng đeo Velcro (Replacement Velcro Strap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1799/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
19/10/2019

117023 Vòng đội đầu dùng cho kính lúp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 41/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

117024 Vợt hớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 05/2024/BPL-HM Còn hiệu lực
21/05/2024

117025 Vợt hớt dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 15/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
21/08/2023