STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117026 Vợt hớt dị vật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

117027 Vợt lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 290523/SX-PL-GP Còn hiệu lực
23/11/2023

117028 Vợt lấy dị vật (Single use Retrieval Net) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2024.01/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2024

117029 Vợt lấy dị vật nội soi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023

117030 Vợt thu hồi dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-15/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/08/2022