STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117031 Vợt thu hồi dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 08PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

117032 Vợt thu hồi dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 01/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/01/2024

117033 Vòng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

117034 Vòng đeo tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

117035 Vòng đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022