STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117051 Vớ chống suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 67PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
13/12/2019

117052 Vỏ chứa cảm biến tiệt trùng TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 372/170000051/PCBPL-BYT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Còn hiệu lực
07/02/2020

117053 Vớ cuộn dùng trong bó xương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 571 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

117054 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PV004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2019

117055 Vớ dự phòng huyết khối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020