STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117056 Vòng căng bao dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-190901 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
20/05/2020

117057 Vòng căng bao ReFORM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2848 Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd Còn hiệu lực
19/12/2019

117058 Vòng căng bao ReFROM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2848PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

117059 Vòng căng bao ReFROM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1637PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

117060 Vòng căng bao thuỷ tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2020879 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Còn hiệu lực
18/11/2021