STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117086 Vòng hỗ trợ khám giác mạc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
15/08/2019

117087 Vòng hỗ trợ khám giác mạc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 342-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
15/08/2019

117088 Vòng hỗ trợ khám giác mạc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 023-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
05/02/2020

117089 Vòng hỗ trợ khám giác mạc có kèm bơm tiêm hút chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 023-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
05/02/2020

117090 Vòng kéo căng tinh hoàn bằng nhựa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 221-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Đỗ Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
02/08/2021