STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117106 Vòng tay cho bệnh nhân (Vòng định danh, vòng đeo tay bệnh nhân) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 1912 Còn hiệu lực
19/12/2023

117107 Vòng tay dành cho mẹ và bé/lắc tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

117108 Vòng tay dành cho mẹ và bé/Lắc tay bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

117109 Vòng tay định danh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 07-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

117110 Vòng thắt búi trĩ bằng cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 638/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019