STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117111 Xe đẩy và phụ kiện đi kèm chuyên dụng trong y tế TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 02/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

117112 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1715/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Nguyên Phương Còn hiệu lực
11/08/2019

117113 Xe đẩy vận chuyển bệnh nhân SKM-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 275/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
21/05/2020

117114 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021184/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
04/06/2021

117115 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021429/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021